Tổng hợp một số đề thi Văn từ năm 2010 đến 2019

Lại sắp đến kỳ thi cuối cấp, thi đại học của năm học 2019 – 2020. Hôm nay Kho văn hay xin chia sẻ một số đề thi Văn của các năm trước, từ năm 2010 đến năm 2019. Đề thi này giúp các bạn tham khảo để ôn thi, nhận diện được mẫu đề sẽ ra trong kỳ thi năm nay.

Đề thi Cao đẳng năm 2019 trang 1
Đề thi Cao đẳng năm 2019 trang 1
Đề thi Cao đẳng năm 2019 trang 2
Đề thi Cao đẳng năm 2019 trang 2
Đề thi đại học Văn năm 2019
Đề thi đại học Văn năm 2019

Bạn có thể tải về trọn bộ đề thi từ năm 2010 đến 2019 ở link dưới đây!

TẢI VỀ TẤT CẢ CÁC ĐỀ THI VĂN TỪ 2010 – 2019

Leave a Comment