Home Văn mẫu lớp 5

Văn mẫu lớp 5

BÀI VIẾT MỚI

Phân tích ba khổ thơ đầu bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo

Phân tích ba khổ thơ đầu bài thơ “Đàn ghi ta...

Đề bài: Phân tích ba khổ thơ đầu bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo. Một chút mơ hồ, một chút viển...