Khó khăn thử thách để làm gì?

Đề thi văn tham khảo: Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của thiên nhiên trong đoạn trích “Việt Bắc”

Đề thi văn tham khảo: Khó khăn thử thách để lại gì? Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của thiên nhiên trong đoạn trích “Việt Bắc” ĐỀ  THAM KHẢO ĐỀ SỐ 10  (Đề thi có 02 trang) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề   ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc văn … Đọc thêm

Đề tham khảo và hướng dẫn chấm Văn lớp 12: Đọc hiểu, viết 01 đoạn văn và Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Đề tham khảo và hướng dẫn chấm Văn lớp 12: Đọc hiểu, viết đoạn văn và phân tích

Đề tham khảo và hướng dẫn chấm Văn lớp 12: Đọc hiểu, viết 01 đoạn văn và Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:           Liên quan đến vụ tổ … Đọc thêm

Nghị luận thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay và Nêu cảm nhận về đoạn trích sau trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Đề văn lớp 12: Thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay như là cái u ác tính cho cả dân tộc  và Nêu cảm nhận của anh/chị về đoạn trích sau trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ 1. ĐỌC HIỂU (3,0đ)             Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: “…Nguy hơn, thực phẩm bẩn chính là … Đọc thêm

Đề thi văn lớp 12

Đề thi văn lớp 12: Đọc hiểu bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tây tiến

Đề thi văn lớp 12: Đọc hiểu bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tây tiến 1. ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Tiếng Việt của chúng ta rất giàu; tiếng ta giàu bởi đời sống muôn màu, đời sống tư … Đọc thêm

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề văn lớp 12: Đọc hiểu đoạn trích “Hương vị của lòng tốt” và phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề văn lớp 12: Đọc hiểu đoạn trích Hương vị của lòng tốt và phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân. 1. ĐỌC HIỂU (3,0đ)             Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỐT Tôi đi theo bước chân của một trong những người sáng lập quỹ … Đọc thêm

Phân tích cảm hứng lãng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

Đề văn 12: Đọc hiểu khái niệm FA và Phân tích cảm hứng lãng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng

Đề văn 12: Đọc hiểu khái niệm FA và Phân tích cảm hứng lãng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng 1. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:              “Chúng ta đang sống trong một thế giới số, nơi mọi hoạt động từ những sinh hoạt thường ngày đến những sự … Đọc thêm

Phân tích hình tượng rừng xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu

Đề văn lớp 12: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu

ĐỀ  THAM KHẢO ĐỀ SỐ 12  (Đề thi có 02 trang) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề   1. ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:      “… Các bạn thân mến của tôi, vào ngày 09 tháng 10 năm 2012, người Taliban đã … Đọc thêm

Cảm nhận về tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” trong đoạn trích “Đất Nước”

Cảm nhận về tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” trong đoạn trích “Đất Nước”

    ĐỀ  THAM KHẢO ĐỀ SỐ 11  (Đề thi có 02 trang) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề   1. ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:    “Hạnh phúc chính là không có mặt sự bất như ý, và chính điều này … Đọc thêm