Bài văn mẫu lớp 6: Phân tích truyện cười Treo Biển

Bài văn mẫu lớp 6: Phân tích truyện cười Treo Biển

Truyện cười dân gian được hình thành theo phương cách đó, thường có dung lượng ngắn, sự việc nhỏ nhằm tạo ra tiếng cười vui, hoặc phê phán những thói hư, tật xấu của con người trong đời sống thường ngày, trong đó có truyện cười Treo biển.