Truyện ngắn truyền cảm hứng – Lời nói của đám đông

Truyện ngắn truyền cảm hứngLời nói của đám đông

Có một đàn ếch đang đi trong rừng. Bỗng có 2 con trong đàn bị rớt xuống một cái hố sâu. Các con ếch ở trên chen chúc nhau quanh hố để nhìn xuống và thấy rằng cái hố rất sau. Chúng nói với hai con ếch rằng không còn hy vọng để lên trên được nữa.

Tuy nhiên, hai con ếch ở dưới bỏ qua những gì mà lũ ếch ở trên nói. Chúng bắt đầu nhảy để thoát khỏi cái hố sâu.

Mặc cho những nỗ lực để thoát ra của hai con ếch. Đàn ếch ở trên vẫn cho rằng hai con ếch này nên bỏ cuộc vì có nhảy bao lâu cũng không thể thoát ra khỏi cái hố sâu này.

Cuối cùng, một trong hai con ếch đã chú ý đến những lời mà những con ếch ở trên nói và bỏ cuộc và đã chết. Con ếch còn lại tiếp tục nhảy hết sức có thể.

Lại một lần nữa, đàn ếch ở trên hét lên với con ếch còn lại rằng đừng nên cố gắng vì nó có thể đau đớn và chết giống con ếch kia.

Con ếch dồn hết sức và nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, con ếch cũng thoát ra ngoài được. Khi ếch ra ngoài, những con ếch khác hỏi: “ Bạn không nghe chúng tôi nói gì sao?”

Con ếch giải thích rằng cậu bị điếc. Cậu nghĩ họ đã khuyến khích cậu để cậu thoát ra ngoài thành công.

Lời nói của đám đông có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của một người. Hãy suy nghĩ thật kỹ những gì bạn nên nói trước khi nó thoát ra từ miệng của bạn. Đó có thể là sự khác biệt về sự sống và cái chết.

Xem thêm: