Phân tích bài thơ Cảnh khuya của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Cảnh khuya của chủ tịch Hồ Chí Minh Bài làm 1: Là vị chủ tịch kháng chiến giàu tâm hồn thơ, Bác Hồ thường dùng ngòi bút ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và bày tỏ lòng yêu nước trước vận mệnh của đất nước. “Cảnh khuya” là một trong những bài thơ hay … Đọc thêm