Ngữ văn 9: Phân tích đoạn trích Con chó Bấc

Viết nhiều đề tài, nhiều tác phẩm tiểu thuyết. Ngoài việc phơi bày hiện thực của xã hội Mỹ thời bây giờ, Giắc Lân-đơn còn nổi tiếng viết về đời sống của các loài động vật. Trong đó có tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã, tiểu thuyết có nhân vật chính là con chó Bấc.