Khó khăn thử thách để làm gì?

Đề thi văn tham khảo: Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của thiên nhiên trong đoạn trích “Việt Bắc”

Đề thi văn tham khảo: Khó khăn thử thách để lại gì? Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của thiên nhiên trong đoạn trích “Việt Bắc” ĐỀ  THAM KHẢO ĐỀ SỐ 10  (Đề thi có 02 trang) MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề   ĐỌC HIỂU (3,0đ)           Đọc văn … Đọc thêm